Internet Business Promoter 11.7.5.0


Internet Business Promoter (IBP) là một phần mềm đoạt giải thưởng cao trong công cụ tìm kiếm website. IBP giúp bạn có được thứ hạng cao trong công cụ tìm kiếm :
* Nhận top 10 bảng xếp hạng vào Google, Yahoo, Bing tìm kiếm và những người khác.
* Nhận nhiều khách truy cập website và tăng thu nhập của bạn.
* Tốt hơn đối thủ cạnh tranh của bạn.

Làm thế nào chúng tôi có thể đảm bảo top 10 bảng xếp hạng trên Google và gây được sự chú ý?
Đảm bảo xếp hạng

Nhiều người sẽ cho bạn biết rằng nó không thể đảm bảo top 10 bảng xếp hạng trên Google. Đó là chính xác. Không ai có thể đảm bảo top 10 bảng xếp hạng ngoại trừ cho các kỹ sư của Google.

Tuy nhiên, IBP công cụ của chúng tôi có một tỷ lệ thành công của hơn 98% và chúng tôi sẽ cho bạn tiền bạc của bạn trở lại nếu bạn thuộc về nhân dân rất ít người không nhận được top 10 bảng xếp hạng trên Google với IBP.

Cách hoạt động cụ thể?

1. Bạn chọn từ khoá và công cụ tìm kiếm

Bạn cho IBP mà từ khóa bạn muốn có được một vị trí 10 trên và bạn chọn công cụ tìm kiếm mà bạn muốn có một vị trí top 10. Điều này có thể được Google.com, Google.co.uk, rất nhiều biến thể khác của địa phương Google cũng như Yahoo, Bing, các biến thể của địa phương và các công cụ tìm kiếm khác.

2. IBP phân tích trang web của bạn

Top 10 Optimizer của IBP sau đó sẽ phân tích tất cả các yếu tố chi có liên quan trên trang web của bạn và các liên kết đến trang web của bạn và tính toán một số điểm xếp hạng dựa trên thông tin đó. Càng cao điểm số xếp hạng, nhiều khả năng nó là trang web của bạn sẽ được liệt kê trên trang kết quả đầu tiên của Google.

3. IBP cho bạn biết cụ thể những gì bạn phải thay đổi

Nếu trang web của bạn không có một điểm số 100%, IBP sẽ cho bạn biết bằng tiếng Anh bạn chính xác những gì phải làm để cải thiện trang web của bạn và các liên kết đến trang web của bạn. tư vấn sẽ được thay đổi để trang web của bạn, các công cụ tìm kiếm và lựa chọn từ khóa đã chọn. IBP sẽ cho bạn biết cụ thể những gì bạn phải thay đổi và làm thế nào bạn có để thay đổi nó.

4. Bạn thực hiện các thay đổi trên trang web của bạn

Trong bước cuối cùng, bạn thay đổi trang web của bạn theo những lời đề nghị của Top 10 của IBP Tối ưu hóa cho đến khi không có đề nghị thêm (IBP's Top 10 tối ưu hoá cho trang web của bạn một đánh giá 100%).


Internet Business Promoter 11.7.5.0 Full
C@CK :
http://www.ibusinesspromoter.com/download/

backup link
http://cid-1c0aacdf910582b7.office.live.com/self.aspx/.Public/Soft/SEO/IBP11.6.7z